POLITICĂ PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Avem grijă maximă să prelucrăm Datele dvs. cu Caracter Personal în conformitate cu principiile stabilite în legislația aplicabilă.

Recunoaștem importanța menținerii confidențialității, integrității și securității informațiilor dvs. cu Caracter Personal („Date cu Caracter Personal”) și am scris această Politică de Confidențialitate pentru a explica modul în care Datele dvs. cu Caracter Personal sunt colectate, stocate, utilizate și dezvăluite de biroul nostru de avocatură, Grigore & Asociații SCA, („noi”) în calitate de operator de date, în ceea ce privește accesul și utilizarea site-ului nostru www.grigore-sca.ro („Site-ul”). De fiecare dată când suntem obligați de legislația aplicabilă, vă vom solicita consimțământul gratuit, informat, specific și fără ambiguități pentru prelucrarea Datelor dvs. cu Caracter Personal. Prin exprimarea consimțământului dvs., veți fi de acord că putem colecta, utiliza, dezvălui, procesa și transfera informațiile dvs. așa cum este descris în această Politică de Confidențialitate.

Ne rezervăm dreptul de a modifica din când în când prevederile acestei politici de confidențialitate. Dacă modificăm această politică de confidențialitate, vom pune la dispoziție versiunea actualizată pe site și vom actualiza data „Ultima actualizare” din partea de sus a acestei Politici de Confidențialitate. Vă încurajăm să revizuiți periodic această Politică de Confidențialitate pentru a vă asigura că înțelegeți cum vor fi utilizate Datele dvs. cu Caracter Personal. Orice modificare a Politicii de Confidențialitate se va aplica la data la care a fost făcută, cu excepția modificărilor care necesită consimțământul dvs. prealabil și care se vor aplica din momentul în care exprimați acest consimțământ.

1. DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE, SCOPURILE DE PRELUCRĂRE ȘI TEMEIURILE DE PRELUCRARE

1.1. Navigarea datelor

Sistemele informatice și procedurile software utilizate pentru funcționarea Site-ului dobândesc, în timpul funcționării lor normale, unele Date cu Caracter Personal (așa-numitele fișiere jurnal), a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicații pe internet.

Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate persoanelor identificate, dar, datorită naturii sale, pot, prin prelucrarea și integrarea cu datele deținute de terți, să permită identificarea utilizatorilor. Astfel de informații includ adresele IP sau numele de domenii ale computerelor folosite de utilizatori pentru a se conecta la site, ora solicitării, metoda utilizată pentru a trimite cererea către server, dimensiunea fișierului obținut în răspuns, numărul numeric cod care indică starea răspunsului dat de server (terminat, eroare etc.) și alți parametri care privesc sistemul de operare al utilizatorului și mediul computerului.

Folosim aceste date cu singurul scop de a obține informații statistice anonime privind utilizarea site-ului și pentru a verifica funcționarea corectă a acestuia. Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor de navigare constau în interesul nostru legitim în îmbunătățirea site-ului nostru și în gestionarea capacităților serverului, și în păstrarea fără erori a site-ului nostru, precum și în a ne permite să ne respectăm obligațiile legale legate de protejarea securității IT.

1.2. Prelucrarea datelor pentru furnizarea Site-ului
1.2.1 Contactarea noastră utilizând datele de contact publicate

Pe Site-ul nostru este posibil să ne contactați prin e-mail. Când faceți acest lucru, vom utiliza Datele cu Caracter personal pe care ni le furnizați în mod voluntar în acea situație doar pentru a vă contacta în administrarea speței/proiectului dumneavoastră.

Temeiul legal pentru această prelucrare constă în administrarea sau realizarea de măsuri precontractuale sau contractuale la cererea persoanei care ne contactează. În absența datelor dvs. personale, nu vă putem contacta în administrarea speței/proiectului dumneavoastră.

1.2.2 Marketing

Când vă veți abonați la newsletter-ul nostru, vom folosi adresa dvs. de e-mail pentru a trimite e-mailuri tip newsletter. Puteți revoca consimțământul dvs. prealabil în orice moment și fără niciun cost, cu consecințe doar pentru viitor.

Baza legală pentru prelucrarea adresei dvs. de e-mail în scopul trimiterii buletinului informativ solicitat de dvs. este consimțământul dumneavoastră.

1.2.3. Alte scopuri

De asemenea, prelucrăm Datele dvs. cu Caracter Personal pentru a valida, a aplica și a proteja drepturile noastre. Baza legală pentru o astfel de prelucrare este interesul nostru de drept față de aplicarea drepturilor noastre.

2. DURATA DE PRELUCRARE

În principiu, vom păstra Datele dvs. cu Caracter Personal atât timp cât este necesar pentru furnizarea serviciilor noastre și pentru îndeplinirea celorlalte scopuri enumerate în această Politică de Confidențialitate.

În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm Datele dvs. cu Caracter Personal pentru perioade mai lungi de timp, de exemplu atunci când ni se cere să facem acest lucru în conformitate cu cerințele legale sau de reglementare.

3. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. cu Caracter Personal sunt arhivate și stocate pe serverele partenerilor noștri contractuali care ne ajută să vă oferim serviciile noastre. Deși, de regulă, nu vom dezvălui datele dvs. cu Caracter Personal unor terțe părți, putem transfera informațiile pe care le colectăm cu terți, cum ar fi: autoritățile, partenerii de afaceri, contractanții sau alte părți care lucrează în numele nostru. Astfel de terți pot fi localizați în UE și în afara UE, inclusiv în țări cărora nu li se recunoaște că asigură un nivel adecvat de protecție. Vom transfera Datele dvs. cu Caracter Personal numai cu condiția să existe garanții adecvate, în conformitate cu legea aplicabilă, și vom lua măsuri pentru a ne asigura că Datele dvs. cu Caracter Personal sunt protejate în mod adecvat. În acest sens, ne bazăm pe mai multe garanții juridice, cum ar fi Scutul de confidențialitate UE-SUA și clauzele contractuale standard ale UE. Puteți primi de la noi o listă de destinatari din țări terțe, precum și o copie a dispozițiilor convenite care asigură un nivel adecvat de protecție a datelor. Vă rugăm să consultați detaliile de contact de mai jos.

În plus, este posibil, deși puțin probabil, să fim obligați să dezvăluim anumite Date cu Caracter Personal ca răspuns la o procedură legală sau atunci când credem cu bună-credință că legea o impune, de exemplu, ca răspuns la o hotărâre judecătorească, o citație sau la cererea altor autorități.

4. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Securitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal este importantă pentru noi. Prin urmare, Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a le proteja, precum limitarea accesului la Datele cu Caracter Personal, criptarea sau anonimizarea Datelor cu Caracter Personal, stocarea pe medii securizate. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor depuse, nu putem garanta întotdeauna eficiența măsurilor de securitate implementate, și prin urmare, nu putem garanta în orice moment securitatea Datele cu Caracter Personal.

5. DREPTURILE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține confirmarea de la noi că Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi, precum și informații privind specificul prelucrării precum: scopul, categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate, destinatarii acestora, perioada pentru care sunt păstrate, sursa acestora, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, drepturilor dumneavoastră, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere.

Dreptul la rectificare: Aveți posibilitatea de a solicita rectificarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile. În eventualitatea unor erori, după notificare, vom corecta imediat Datele dumneavoastră cu Caracter Personal.

Dreptul la ștergere: În anumite cazuri, aveți posibilitatea de a solicita ștergerea Datelor cu Caracter Personal, precum atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le-am prelucrat; (ii) ați retras consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și noi nu mai putem prelucra Datele cu Caracter Personal în baza altor temeiuri legale; (iii) Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate contrar legii; (iv) dați curs unui drept legal de a vă opune. Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastră de ștergere în cazul în care prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. De asemenea, există și alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm această solicitarea de ștergere a Datelor cu Caracter Personal.

Restricționarea prelucrării: Puteți solicita să restricționăm prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în următoarele situații: (i) în cazul în care contestați corectitudinea Datelor cu Caracter Personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea Datelor cu Caracter Personal în cauză; (ii) în cazul în care prelucrarea este ilegală, și vă opuneți ștergerii Datelor cu Caracter Personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) în cazul în care nu mai avem nevoie de Datele cu Caracter Personal în scopul prelucrării, dar ni le solicitați pentru o acțiune în instanță; (iv) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime ca operator prevalează asupra celor ale persoanei vizate. Putem continua să folosim Datele cu Caracter Personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: (i) avem consimțământul dumneavoastră; (ii) pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau (iii) pentru a proteja drepturile unei alte altei persoane fizice sau juridice.

Dreptul la portabilitatea datelor: În măsura în care Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate în baza consimțământului dumneavoastră sau pentru executarea contractului și prelucrarea se face prin mijloace automate, aveți dreptul ca Datele dumneavoastră cu Caracter Personal să vă fie furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste Date cu Caracter Personal altui operator. Acest drept nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile celorlalți .

Dreptul la opoziție: În anumite situații, precum atunci când prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe baza unui interes legitim, aveți dreptul de a vă opune prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal de către noi. În caz de opoziție nejustificată, Grigore & Asociații este îndreptățită să prelucreze în continuare Datele cu Caracter Personal. De asemenea, vă puteți opune la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în scopul trimiterii de mesaje comerciale.

Revocarea consimțământului: În măsura în care prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, puteți revoca oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Procesul decizional individual automatizat: Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Acest drept nu este aplicabil în cazul în care decizia: (i) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și noi; (ii) este autorizată de lege care prevede și garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastră; (iii) are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.

Dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere: Aveți dreptul de a depune o plângere înaintea Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) în legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal. Datele de contact ale ANSPDCP sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: office@grigore-sca.ro

6. CONTACT

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică sau la implementarea acesteia, ne puteți contacta la adresa de email: office@grigore-sca.ro