Termeni și condiții

Ultima actualizare: 29.07.2021

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni, deoarece conțin informații importante privind drepturile și obligațiile dumneavoastră. Acești Termeni includ diferite limitări și excluderi, stabilind răspunderea Grigore & Asociații SCA, competența în materie de soluționare a disputelor, precum și legislația aplicabilă Termenilor.

Acești Termeni sunt un acord între dumneavoastră, în calitate de persoană fizică sau juridică ce utilizează Website-ul nostru ("dumneavoastră", "utilizator"), și Grigore & Asociții. Înainte de a utiliza Website-ul, va trebui să acceptați, în mod expres, acești Termeni. Suntem dispuși să vă punem la dispoziție Website-ul numai dacă acceptați toți acești Termeni. În caz contrar, nu aveți dreptul să accesați sau să utilizați Website-ul. În cazul în care utilizați Website-ul în numele unei societăți, declarați că aveți dreptul de a accepta acești Termeni în numele societăți respective. Într-un astfel de caz, prin utilizarea termenului "dumneavoastră" în acești Termeni, ne vom referi la societatea pe care o reprezentați.

Ne rezervăm dreptul de a modifica acești Termeni în orice moment. Dacă facem modificări Termenilor, vom publica versiunea actualizată a Termenilor în Website și vom actualiza data "ultimei actualizări" indicată în partea de sus a acestor Termeni și vă vom informa în mod corespunzător. De asemenea, vă rugăm să verificați periodic acești Termeni. Orice modificare a Termenilor se va aplica de la data la care este efectuată, iar accesul sau utilizarea în continuare a Website-ului după ce Termenii au fost actualizați va constitui acceptarea modificărilor.

1. WEBSITE-UL

Tot conținutul pus la dispoziție pe Website în orice formă este doar în scop informativ. Conținutul nu este și nu ar trebui să fie considerat drept consultanță juridică. Nu trebuie să vă bazați pe aceste informații sau să luați ori să nu luați nicio măsură, pe baza acestori informații. Nu ignorați niciodată sfatul juridic profesional și nici nu întârziați să solicitați consiliere juridică din cauza a ceea ce ați citit pe site.

2. NICIO RELAȚIE AVOCAT-CLIENT

Prezentarea informațiilor pe site, utilizarea lor de către dumneavoastră sau bazarea pe aceste informații nu stabilește o relație avocat-client între dvs. și noi. Utilizarea formularului de contact nu stabilește o relație avocat-client, iar informațiile transmsie nu vor fi neapărat tratate ca privilegiate sau confidențiale. Nu includeți informații confidențiale cu privire la orice aspecte juridice actuale sau potențiale, cu excepția cazului în care aveți o declarație scrisă care să confirme angajamentul nostru către dvs. în calitate de consilier juridic.

3. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Cu excepția cazului în care este indicat altfel, toate elementele Website-ului, toate conținuturile și alte materiale din aceasta sunt deținute de noi (sau, după caz, de licențiatorii noștri) și sunt protejate de drepturile de proprietate intelectuală. Pentru evitarea oricărui dubiu, interfețele vizuale, designul, textul, grafica, imaginile, sistemele, informațiile, datele, metodele, codul programului, serviciile, toate celelalte elemente și orice altă documentație sau alte materiale auxiliare furnizate ("Conținutul") sunt deținute de noi sau de licențiatorii noștri și sunt protejate prin drepturi de autor, mărci înregistrate, secrete comerciale și orice alte drepturi de proprietate intelectuală.

Puteți utiliza Website-ul și Conținutul exclusiv în scopul informării. Pentru claritate, nu este permisă:

Orice utilizare a Website-ului sau a Conținutului, alta decât cea autorizată în mod expres în acești Termeni, fără permisiunea prealabilă scrisă a Grigore & Asociații, este strict interzisă. O astfel de utilizare neautorizată poate încălca, de asemenea, legile aplicabile, inclusiv, fără limitare, legile privind drepturile de autor și mărcile. Cu excepția cazului în care se menționează explicit de Grigore & Asociații, nimic din acești Termeni nu va fi interpretat ca oferind vreo licență asupra drepturilor de proprietate intelectuală.

4. DESPĂGUBIRI

Sunteți de acord să apărați și să despăgubiți Grigore & Asociații și pe oricare dintre agenții, angajații, agențiile de publicitate, licențiatorii, furnizorii sau partenerii noștri împotriva oricăror creanțe, daune, plăți, amenzi, hotărâri, datorii, pierderi, costuri și cheltuieli de orice fel sau natură, inclusiv costurile litigiilor, taxele legale și onorariile avocațiale care decurg din sau în orice fel sunt legate de (i) utilizarea Website-ului; (ii) încălcarea acestor Termeni sau a drepturilor oricărei terțe părți; sau (iii) încălcarea legilor aplicabile în legătură cu conduita, accesul sau utilizarea Website-ului.

5. EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Înțelegeți și sunteți de acord că utilizarea Website-ului se realizează pe propriul dumneavoastră risc și că întregul risc privind calitatea, performanța, siguranța, acuratețea este la dumneavoastră. Website-ul este furnizat "ca atare" și "așa cum este". În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, nu ne asumăm nicio garanție (explicite sau implicite, scrise sau orale) în legătură cu, fără limitare, Website-ul, site-urile sau aplicațiile externe, precum, fără limitare, garanții implicite de comercializare, garanții implicite privind adecvarea pentru un anumit scop și garanții de neîncălcare a drepturilor unor persoane, garanții de acuratețe sau de fiabilitate. Nu garantăm că Website-ul va îndeplini cerințele dumneavoastră sau că utilizarea Website-ului va fi neîntreruptă, sigură sau fără erori sau că Website-ul nu conține componente dăunătoare cum ar fi viruși.

6. LIMITARE DE RĂSPUNDERE

Recunoașteți și sunteți de acord că, în măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, Grigore & Asociații nu va fi, în nici un caz, răspunzătoare față de dumneavoastră sau față de orice altă terță parte pentru orice daune incidentale, indirecte, speciale, consecutive, exemplare sau punitive, inclusiv, dar nu limitat la, daune pentru pierderea profitului, (indiferent dacă sunt suportate direct sau indirect), pierderea fondului comercial sau a reputației afacerii, pierderea datelor, costul achiziției de bunuri sau servicii înlocuitoare sau orice altă pierdere intangibilă , care rezultă din sau este legată de Site, indiferent de teoria răspunderii (contract, garanție, delict, răspundere directă, răspundere pentru produse sau altă teorie).

Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că ceea ce conține Site-ul este corect. Cu toate acestea, nu putem accepta nicio răspundere pentru acuratețe sau conținut, iar vizitatorii care se bazează pe aceste informații o fac pe propriul risc.

Site-ul depinde de funcționalitatea internetului și, ca atare, există riscurile inerente de securitate asociate cu astfel de Site-uri, inclusiv, dar fără a se limita la, riscul pierderii conexiunilor la Internet, riscul de software rău intenționat, riscul de eșec hardware sau software. Nu suntem răspunzători pentru niciun astfel de risc.

7. SITE-URI EXTERNE

Website-ul poate conține link-uri (legături URL) către site-uri sau resurse ale terților. Aceste link-uri (legături URL) către pagini terțe sunt furnizate doar pentru informare. În orice caz, în special din cauza caracterului volatil al informațiilor de pe Internet, Grigore și Asociații nu pot controla natura sau conținutul acestor surse externe și, prin urmare, nu este responsabilă și nici răspunzătoare pentru utilizarea sau indisponibilitatea site-urilor terților și nici pentru conținutul sau alte materiale disponibile pe site-urile terților pe care le-ați putea accesa prin intermediul Website-ului noastre.

8. MODIFICĂRI ALE WEBSITE-ULUI

Putem, la discreția noastră, cu sau fără notificare prealabilă și în orice moment, modifica sau întrerupe, temporar sau permanent, orice parte sau funcționalitate a Website-ului noastre.

În nici un caz Grigore și Asociații nu va fi răspunzătoare pentru restricționarea sau dezactivarea accesului la orice parte sau funcționalitate a Website-ului.

9. CESIUNEA

Grigore & Asociații poate cesiona acești Termeni și/sau orice sau toate drepturile sale sau delega orice și toate obligațiile sale în conformitate cu acești Termeni fără consimțământul dumneavoastră. Toate dispozițiile cuprinse în acești termeni se extind și vor fi obligatorii pentru succesorii și cesionarii Grigore & Asociații.

10. DATE CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să consultați Politica noastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru informații despre modul în care colectăm, utilizăm, stocăm și dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal.

11. SEPARABILITATE

Dacă orice prevedere a acestor Termeni va fi considerată nelegală, nulă sau din orice motiv inaplicabilă, atunci această prevedere va fi considerată separabilă de acești Termeni și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi.

12. LIPSĂ DE EXECUTARE

Punerea în aplicare a acestor Termeni este exclusiv la discreția noastră și omisiunea noastră de a pune în aplicare oricare dintre dispozițiile Termenilor în anumite cazuri nu constituie o renunțare la dreptul nostru de a aplica acele dispoziții în alte cazuri.

13. INTERPRETAREA TERMENILOR

Limba din acești Termeni va fi interpretată în sensul corect al acestora și nu strict pentru sau împotriva oricărei părți.

14. LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Acești Termeni sunt fi guvernați si interpretați in conformitate cu legislația României. Orice dispută care decurge din sau are legătură cu acești Termeni va fi de competența exclusivă a instanțelor competente din București, România, iar părțile sunt de acord irevocabil cu privire la jurisdicție.

15. CLAUZE NEUZUALE

Prin acceptarea acestor Termeni, acceptați în mod expres și sunteți de acord cu prevederile referitoare la limitările de răspundere (clauze: 1, 4, 5, 6, 7, 8) alegerea legii și a jurisdicție (clauza 13).